صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
دکتر محمد حجت الاسلامی مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشیار رئولوژی/ صنایع قند انتقال حرارت و مکانیک سیالات
دکتر هومان مولوی مهندسی علوم و صنایع غذایی استادیار نشاسته و خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی فراورده های غلات
دکتر فاطمه نجاتی مهندسی علوم و صنایع غذایی استادیار میکروبیولوژی مواد غذایی فراورده های لبنی
دکتر نفیسه جهانبخشیان مهندسی علوم و صنایع غذایی استادیار مدل سازی عددی فرایندهای حرارتی کنسروسازی و فرایند انجماد
دکتر مریم جعفری مهندسی علوم و صنایع غذایی استادیار صنایع روغنهای خوراکی شیمی مواد غذایی
مهندس سید مجید هاشمی تغذیه مربی پروبیوتیک ها و خواص آنها غنی سازی مواد غذایی و اثرات در بیماریها