علوم دامی
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
دکتر مصطفی فغانی علوم دامی استادیار ژنتیک  و اصلاح دام آمار زیستی
دکتر سید محمد علی جلالی علوم دامی استادیار تغذیه دام بیوشیمی
دکتر فرشید خیری علوم دامی استادیار تغذیه دام بیوشیمی
مهندس بابایی علوم دامی مربی ژنتیک و اصلاح دام پرورش دام
دکتر آذر همت زاده شیلات استادیار شیلات و پرورش آبزیان مدیریت آبزیان
 
 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها