علوم دامی
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
دکتر مصطفی فغانی علوم دامی استادیار ژنتیک  و اصلاح نژاد دام آمار زیستی
دکتر سید محمد علی جلالی علوم دامی استادیار تغذیه دام بیوشیمی
دکتر فرشید خیری علوم دامی دانشیار تغذیه دام بیوشیمی
مهندس مهدی بابایی علوم دامی مربی ژنتیک  و اصلاح نژاد دام پرورش دام
دکتر آذر همت زاده شیلات استادیار شیلات و پرورش آبزیان مدیریت آبزیان