معرفی دانشکده
معرفی دانشکده
 
دانشكده كشاورزي و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دارای فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشی در چهار رشته علوم دامی، شیلات، زراعت و گیاهان دارویی و علوم و صنایع غذایی می باشد. در حال حاضر، دانشجویان در مقطع کارشناسی در رشته های علوم دامی، شیلات، علوم و صنایع غذایی (به صورت پیوسته و ناپیوسته) و نیز مقطع کارشناسی ارشد در رشته های اصلاح نژاد دام، تغذیه دام، شیلات، گیاهان دارویی، آگرواکولوژی، تکنولوژی بذر، و  علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی مشغول به تحصیل در دانشكده می‌باشند. تعداد دوره‌های دکتری دایر نیز در حال حاضر شامل 6 رشته می‌باشد که در بر گیرنده گرایش‌های مختلف از رشته‌های  فناوری مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی، گیاهان دارویی، گیاهان دارویی (پژوهش محور)، میوه کاری و تغذیه دام می‌باشد.  همچنین تعداد 15 عضو هیأت علمی مجرب در دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد مشغول به کار هستند.
 
 
لینکهای مفید
صنایع غذایی
علوم دامی
زراعت وگیاهان دارویی
آیین نامه ها و فرمها