دوره های اموزشی علوم دامی
دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامی و کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی
این دوره با هدف تربیت کارشناسانی توانمند در زمینه پرورش دام و طیور دائر گردیده است و به طور کلی، فارغ‌التحصیلان این رشته توانائی های زیر را کسب خواهند کرد.
  1. توانائی پرورش طیور گوشتی و تخمگزار مانند مرغ، بلدرچین، بوقلمون، کبک، قرقاول، شترمرغ و ...
  2. توانائی پرورش دام های سبک مانند گوسفند و بز
  3. توانائی پرورش دام های بزرگ مانند گاو و شتر
  4. مدیریت واحدهای پرورش دام و طیور
  5.  فعالیت در کارخانجات  تهیه و تولید خوراک دام و طیور
  6. همچنین به فارغ التحصیلان در زمینه پرورش آبزیان، زنبور عسل، اسب و دام های دیگر نیز اطلاعاتی را کسب نموده و توانائی فعالیت را خواهند داشت.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی  - تغذیه دام
در این دوره دانشجویان ضمن کسب اطلاعات علمی بیشتر در زمینه پرورش دام و طیور، به طور تخصصی با مبانی علمی و تحقیقاتی تغذیه دام و طیور آشنا شده و توانائی مدیریت و کنترل و تعیین جیره‌های غذائی دام و طیور را خواهند داشت. فارغ االتحصیلان می‌توانند علاوه بر فعالیت در واحدهای پرورش دام و طیور در مراکز تحقیقاتی و کارخانجات خوراک دام و طیور و .... مشغول به فعالیت شوند.

 
دوره کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی  - ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشجویان این رشته نیز با مبانی علمی و تحقیقاتی در زمینه اصلاح نژاد و پیشرفت ژنتیکی دام و طیور از دیدگاه کمی و مولکولی آشنا می‌شوند. فارغ االتحصیلان می‌توانند علاوه بر فعالیت در واحدهای پرورش دام و طیور در مراکز تحقیقاتی و اصلاح نژادی و همچنین در آزمایشگاه‌های ژنتیک دام و ...... مشغول به فعالیت شوند.
 

دوره دکتری تخصصی تغذیه دام
دانشجویان در این دوره به کسب بالاترین درجه علمی در زمینه تغذیه دام و طیور نائل می‌شوند. فارغ التحصیلان این دوره توانائی مدیریت و کنترل کارخانجات بزرگ تهیه خوراک‌ و مکمل غذائی دام و طیور و همچنین مشاوره واحدهای بزرگ دامپروری را خواهند داشت. همچنین می‌توانند به عنوان محقق و مدرس در مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی مشغول کار شوند.